• Úvod
 • Vize
 • Produkty
 • Forex akademie
 • Kontakt
 • Články
 • Zlato – podvody v jeho prodeji

  Máte zájem investovat část svých peněžních prostředků do investičního zlata, ale bojíte se svěřit své peníze určené k nákupu slitků investičního zlata některé společnosti typu s.r.o., Gmbh nebo Ltd.?

  Se společnostmi nabízejících zájemcům z České republiky zprostředkování koupě slitků investičního zlata se doslova roztrhl pytel. Mnohé z nich jsou organizovány formou nějaké franšízy nebo multilevlu a kromě vlastní koupě slitků nabízejí i jakousi formu „spoření ve zlatě“ s uložením zlata ve vlastních nebo pronajatých skladech či trezorech na území České republiky nebo v zahraničí.

  Není všechno zlato, co se třpytí…

  Případy, kdy klient investující do investičního zlata a ukládající toto své zlato v takovémto trezoru zjistil, že v příslušném trezoru se nachází všechno možné, jen ne jeho zlato, bohužel na sebe nenechaly dlouho čekat.

  Stejně tak se v nemalé míře začaly objevovat případy, že klient, který fyzicky nakoupil slitky investičního zlata nebo stříbra, zjistil při jeho následném prodeji, že jím nakoupené slitky mají odlišné parametry, než byly při prodeji deklarovány, a tudíž pochopitelně mají mnohem nižší hodnotu.

  Aby mohl být slitek zlata kvalifikován jako slitek Investičního zlata, musí splňovat určité parametry ohledně ryzosti, množství karátů a hmotnosti slitku. Tyto atributy není schopen laik pouhým okem náležitě zhodnotit.

  Dohled nad prodejem investičního zlata

  Investiční zlato stejně jako Investiční stříbro nejsou z hlediska legislativy České republiky kvalifikovány jako finanční produkty a jejich prodej není kvalifikován jako finanční činnost.

  Tímto prodej investičního zlata a stříbra nepodléhá přísnému dohledu České národní banky nebo orgánům Ministerstva financí, a tudíž může docházet snáze k těmto praktikám.

  Každý, kdo má zájem investovat své prostředky do investičního zlata nebo investičního stříbra, by si měl v první řadě důkladně prověřit společnost, která mu tuto možnost nabízí. Měl by znát její vlastnické a majetkové poměry, její historii a zkušenosti v prodeji investičního zlata, úroveň vlastních zásob investičního zlata, logistické procesy v dodávkách slitků a osobně se přesvědčit o způsobu držení a skladování investičního zlata.

  Nákup investičního zlata v bance

  Jako nejbezpečnější formu investice do investičního zlata se doporučuje jeho nákup přímo v bance. Banky na rozdíl od výše zmíněných společností podléhají přísnému dohledu Národní banky dané země a v případě zemí Evropské unie rovněž dohledu Evropské centrální banky a unijních orgánů dbajících na dodržování přísných směrnic ohledně kolektivního investování.

  Z pohledu banky jsou služby související s investicemi do investičního zlata nebo stříbra pro ně pouhou doplňkovou službou a rozhodně proto nestojí o to, aby si nějakými nekalými praktikami spojenými s jejich prodejem uškodily na své pověsti a tím poškodily svůj hlavní byznys nebo dokonce způsobily ztrátu své bankovní licence.

  Možností investování do investičního zlata přinášející klientovi nejvíce výhod je jeho nakupování v té bance, která umožňuje klientům otevřít si bankovní účet ve zlatě.

  Aktuálně ze světa financí