• Úvod
 • Vize
 • Produkty
 • Forex akademie
 • Kontakt
 • Forex akademie
 • Komoditní lístek

  názevhodnota+ / -
  Komoditní lístek se nepodařilo načíst.

  Měnové páry

  názevhodnota+ / -
  Měnové páry se nepodařilo načíst.

  Obecně o Forex Akademii

  Forex Akademie společnosti A & L Management je koncipována jako tříměsíční semestrální studijní program, kde Vám v uceleném bloku sedmi časově oddělených seminářů bude představeno několik diametrálně odlišných postupů a strategií obchodování na Forexu a následně pak obchodování s tzv. CFD instrumenty na kapitálovém a komoditním trhu.

  Jednotlivé semináře probíhají formou aktivních workshopů, kde si jednotlivé možnosti nejenom ukážeme, ale prakticky online vyzkoušíme. Nezbytnou podmínkou pro absolvování workshopu je tedy přinesení vlastního notebooku. Součástí seminářů jsou rovněž přehledné a praktické manuály pro to, abyste si mohli jednotlivé metody a postupy následně procvičovat a „zažívat“ v klidu a pohodlí vašeho domova nebo vaší kanceláře.

  Následný workshop proto vždy začíná hodnocením a prezentací zkušeností jednotlivých účastníků akademie, které „studenti“ nabyli během praktického aplikování strategií a metod prezentovaných na předcházejícím semináři. I z tohoto důvodu jsou semináře této Forex Akademie pořádané pouze v úzkém kruhu maximálně deseti účastníků. Jedině v úzkém kolektivu může být komunikace mezi lektorem a účastníky a účastníky navzájem konstruktivní, podnětná a na patřičné úrovni.

  Co je pro Obsah seminářů typické a s čím se během celého semestru budete velmi často setkávat je tzv. hedging. Hedging v tomto významu představuje „zajišťování“.

  Zajišťování proti ztrátám z obchodování považujeme za prioritní a důležitější než kalkulace zisku z obchodování.

  Zajišťování proti ztrátám z obchodování považujeme za prioritní a důležitější než kalkulace zisku z obchodování. Online obchodování se pro vás stane profitním zejména tehdy, když budete vědět, jak se při aplikování jednotlivých metod a strategií zabezpečit, a ne tehdy, když budete směřovat k co největšímu zisku. Různé formy „hedgingu“ jsou proto součástí téměř všech našich seminářů.

  Jeden z našich absolventů se nám jednou pochlubil, že dokázal svůj Live účet zhodnotit o 500% během čtyř hodin. Ještě téhož dne ale o veškerý zisk přišel! K čemu ale potom takové obchodování je? Není lepší se soustředit na strategii, která Vám přinese 10-15% měsíčně, než výše zmíněná strategie zaměřená na tak vysoké zisky? Vždyť 15% měsíčně nemusí být vůbec málo. Když nebudete tento zisk nějakou dobu vybírat, tak jednoduchým výpočtem dojdete ke zjištění, že při složeném úroku patnáctiprocentní zhodnocení účtu představuje za rok zisk 405% a za dva roky se jedná již o zhodnocení o 2.166%! Pokud Vám to stále připadá málo, tak můžete ve výpočtu pokračovat – pět nebo sedm let nepředstavuje v lidském životě nijak dlouhou etapu. Zkuste si tedy tento výpočet provést pro pětiletou respektive sedmiletou periodu…

  Na co rovněž klademe důraz, je poměrně velká rozmanitost a odlišnost v prezentovaných postupech a strategiích. Každý úspěšný trader má totiž systém, který „sedí“ hlavně jemu samotnému. Co ovšem vyhovuje jednomu, nemusí druhý vůbec zvládat. Proto si i kterýkoliv z námi prezentovaných systémů může někdo oblíbit a někomu může připadat nezajímavý. V případě jiného systému tomu pak zpravidla bývá přesně naopak. Je to dáno především rozdílnými mentálními vlastnostmi a různými časovými možnosti tradera. Některé systémy jsou více zaměřeny na vytrvalost nebo na stále stejné mechanické postupy, jiné zase na větší kreativitu tradera.

  Existuje několik přirovnání ohledně zvládnutí tradingu. Někdo úspěšné zvládnutí této činnosti srovnává s vystudováním vysoké školy, jiný to přirovnává k tomu naučit se dobře hrát na nějaký hudební nástroj. Nám se nejvíce zamlouvá přirovnání k absolvování autoškoly a ke skutečnému zvládnutí řízení automobilu. Technicky zvládnete online obchodování během dvou měsíců, stejně rychle jako zvládnete kurz v autoškole. Ale na to, abyste se s vaším autem pohybovali na komunikacích bezpečně a s jistotou, abyste zautomatizovali vaše procesy, uměli řešit problémy při nenadálých situacích a uměli předvídat situace, tak na to potřebujete jeden až dva roky praxe. Stejně tak je tovmu v tradingu. K úspěšnému obchodování budete potřebovat jeden až dva roky učení, zkoušení, obchodování a sbírání zkušeností, než budete moci prohlásit, že se úspěšně živíte jako trader.

  Tříměsíční studijní program Forex Akademie pořádaný naší společností je pro Vás nejenom vstupenkou do světa online obchodování, ale rovněž optimální průpravou k zvládání nástrah, jež na Vás na globálním finančním trhu jistojistě čekají.

  Není naší ambicí z Vás vychovat „špičkového automobilového závodníka“, ale našim posláním je uvést Vás do tohoto světa velkých financí a poskytnout Vám průpravu pro to, abyste se v tomto světě uměli orientovat a bezpečně pohybovat.

  V průběhu roku pořádáme dva sledy těchto seminářů - zimní a letní semestr. Vzhledem k účasti omezené na osm klientů pro jeden semestr, je tedy zřejmé, že naše Forex Akademie je přístupná pouze omezenému počtu absolventů. Termíny seminářů, Obsah seminářů a Kontaktní formulář pro přihlášení do Forex Akademie najdete v odkazech na tato témata.

  Aktuálně ze světa financí

  KB a Moneta podle technické analýzy (17.3.2018)

  Komerční banka lokální maximum: 941 lokální minimum: 917 20denní klouzavý průměr: 925 50denní klouzavý průměr: 925 200denní klouzavý průměr: 940 Kurz akcií Komerční banky je stále přitahován ke krátkodobým klouzavým průměrům, okolo kterých vznikl cenový..

  celý článek »